Disclaimer

Disclaimer Rosita Pronk; rositapronk.nl 

Dit is de website van Rosita Pronk. Geregistreerd onder KvK nummer 66750725, hierna te noemen ROSITA. 

Alle informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. 

 

Aansprakelijkheid 

Ondanks het feit dat er bij de samenstelling van deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan ROSITA geen waarborg of garantie aangaande de juistheid en/ of volledigheid van de informatie op de website geven en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op de website gepubliceerde gegevens. Gebruikers vrijwaren ROSITA voor alle schade voortvloeiende uit of verband houdende met informatie verstrekt door middel van de website. 

ROSITA is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik, of het zich baseren op de website en/of de inhoud daarvan, uit te sluiten. 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ROSITA. 

Deze website bevat links naar websites van derden. ROSITA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. 

Aanbiedingen zijn geldig in de actieperiode zoals aangegeven op de website. 

 

Intellectueel eigendom 

Het is niet toegestaan de op deze website getoonde informatie, afbeeldingen en andere materialen te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verspreiden of elk ander gebruik, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ROSITA, of haar licentiegevers. Een en ander onder voorbehoud van regelingen van dwingend recht. 

 

Klachten 

Indien gebruiker een klacht heeft over deze website dient gebruiker deze per e-mail aan ROSITA door te geven, middels het e-mailadres rositapronk@outlook.com. Hierbij dient gebruiker te allen tijde zijn volledige naam en adresgegevens te verstrekken en een duidelijke omschrijving van de klacht en reden van de klacht te geven. 

Klachten worden binnen 14 werkdagen in behandeling genomen en gebruiker zal hierover worden geïnformeerd. 

 

Google Analytics 

ROSITA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van ROSITA bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ROSITA te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ROSITA heeft hier geen invloed op. ROSITA heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Copyright Rosita Pronk April 2022